Големите съдилища възобновиха от днес редовните си заседания. Това става при допълнителни мерки за безопасност заради пандемията. 

Опашката пред Софийския районен съд дори в натоварения сутрешен час върви бързо – хората изчакват на дистанция, обособени са и допълнителни входове. С приоритет се пускат страните по делата, но 20 минути преди да почнат, за да няма струпване по коридорите.

В самите съдилища се влиза само с маска. Тя може да бъде свалена само по решение на съдията – например в случай, че разпитва свидетел или обвиняем.

Мерките в залите включват стъклена преграда за съдебния състав, както и такива прегради за страните по делата. Банките им допълнително са раздалечени, а след всяко заседание се извършва дезинфекция.

Много услуги вече са възможни и онлайн. Специална организация има и за свидетелства за съдимост като вече се издават близо 500 на ден.