Главният прокурор Иван Гешев е внесъл искане в Конституционния съд (КС) за тълкуване на текстове от Конституцията, които се отнасят до работата на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от прокуратурата.

Единият от въпросите на Гешев към КС е „конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт“.

В питането на главния прокурор напомня, че от 4 юни до 9 юли 2022 г. са избрани 11 нови членове на ВСС, които обаче не са встъпили в длъжност, тъй като Народното събрание не е упражнило правото си да избере останалите нови 11 членове на кадровия орган на съдебната власт.

„Така настоящият състав на ВСС продължава да функционира извън мандата, определен в Основния закон. Това поставя въпроса за легитимността на неговите решения, а съмненията за тяхната валидност застрашават правната сигурност“, се посочва в искането до Конституционния съд.

На 25 май ВСС стартира нова процедура по предсрочно освобождаване на Иван Гешев като главен прокурор по искане на трима висши магистрати. Народното събрание пък прие нов механизъм за назначавана и освобождаване на обвинител №1 и председателите на ВАС и ВКС, както и възможност те да бъдат разследвани.