35% от българите смятат, че водят по-добър живот от своите родители, докато 31% са на противоположното мнение. За 27% от българите пък няма разлика между живота им и този на предходното поколение. 7% не могат да преценят.

Това сочат данните от специално изследване, проведено от „Галъп интернешънъл“ в 64 държави по света. Интервюирани са общо 60 724 души в глобален мащаб.

Близки до нашата страна са оценките за живота днес в Молдова, Франция и Италия, които също не показват завидна картина. Нашите съседи от Северна Македония, Румъния, Гърция и Сърбия изглеждат по положително настроени към живота днес.

Снимка: Галъп интернешънъл

Какви са очакванията за живота на днешните деца?

Нагласите за бъдещето на децата изглеждат по-позитивно, отколкото нагласите за качеството на нашия живот сега, сравнен с този на предишните поколения. У нас 37% очакват животът на децата днес да е по-добър от техния, 29% виждат в живота на днешните деца повече трудности, а 20% смятат, че поколението след нас ще има същия живот като нашия. 14% не могат да преценят.

Близки до нагласите в България са тези в Северна Македония, а и други държави от Източна и Централна Европа. Доста по-песимистични за бъдещето на децата днес пък са държави от Западна Европа като Франция, Германия, Италия и др.

Снимка: Галъп интернешънъл

Живеем ли по-добре от нашите родители – какво смятат по света?

Всеки втори (51%) гражданин на света вярва, че животът му е по-добър от този на родителите му. Другата половина от запитаните е по равно разделена между тези, които оценяват живота си като по-лош (23%), и тези, според които той е същият (23%). 3% не могат да отговорят.

Удовлетворението от стандарта на живот е ключов фактор за вярата на хората в това, че имат по-добър живот от родителите си, но в някои богати региони, като Европа, това не е валидно в такава степен.

Снимка: Галъп интернешънъл

Коя е най-позитивната и най-негативната страна?

Най-позитивна страна сред изследваните 64 държави е Виетнам – 83% избират отговор „по-добър живот“, а 4% посочват, че животът им е по-лош от този на родителите. Най-негативни са нагласите в Молдова - 32% „по-добър“ живот, но и 45% – „по-лош“.

Що се отнася до разликите между позитивни и негативни нагласи към живота в сравнение с миналото, най-позитивни са тенденциите в Източна Азия/Океания, следвани от Северна Америка, Субсахарска Африка и Южна Азия. След това са Латинска Америка, Европа и Близкия Изток-Северна Африка.

Снимка: Галъп интернешънъл

Какви са очакванията за живота на днешните деца – какво смятат по света?

На въпрос за живота на днешните деца, сравнен с нашия живот, мненията по света са като цяло по-сдържани в позитивизма – 44%, които очакват по-добър живот за децата днес. 28% са тези, които очакват по-лош живот за идващото поколение, 20% смятат, че животът на децата днес ще е същият като нашия и 8% не могат да преценят.

Колкото по-възрастни са респондентите, толкова по-малко уверени са те в благоприятните перспективи на децата днес. По-богатите хора изглеждат и по-уверени в бъдещето, което могат да осигурят на децата си, отколкото по-бедните. От друга страна, развиващите се страни са тези с по-голяма надежда, а не най-богатите страни.

Най-позитивно настроената страна за бъдещето на децата си е Нигерия, следвана от Русия, Мексико, САЩ и Индия.

Снимка: Галъп интернешънъл

Данните са от специално изследване, проведено от „Галъп интернешънъл“ в 64 държави по света, което покрива над две трети от глобалното население (и над 90% държавите, където може да се проведе и публикува изследване на общественото мнение). Интервюирани са общо 60 724 души в глобален мащаб. Във всяка държава през периода август-октомври 2022 г. са интервюирани около 1000 души по метода „лице в лице“, по телефона или онлайн.