„Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ще разшири обхвата на вече започналата проверка за финансовото състояние на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Освен договора за доставка на газ, проверката ще обхване и начина на ценообразуване на превозните документи, финансовите отчети на дружеството и възлагането и изпълнението на обществените поръчки“, съобщиха от Министерството на финансите.

Целта е да се установи реалното състояние на дружеството, паричните потоци и начина на разходване на средствата, уточниха оттам.

Проверката била във връзка с искане от Столична община за увеличаване на субсидията на дружеството от държавния бюджет.

„Дори част от разходите да се увеличават в резултат на влиянието на фактори, които са външни и независещи от дейността на Столична община и общинските транспортни оператори – цените на горивата и ел. енергията, повишаване на минималната работна заплата, друга част от представените разходи бележат значителен ръст спрямо 2019 г. и биха могли да се оптимизират. Такива са например „други разходи“ – с ръст от 55%, охрана и други, за които следва да се направи оценка“, гласи позицията на МФ.

По-рано днес ви съобщихме, че  bTV разполага с документи, с които финансовото министерство предлага на Столичната община да увеличи цената на превозните документи. В мотивите е записано, че „увеличението на цените ще доведе до по-голям размер на средствата, които се предоставят за компенсиране на превозните документи”.

Според общината става въпрос за целенасочена акция с цел фалиране на градския транспорт.