Международната рейтингова агенция „Фич“ потвърди кредитния рейтинг с положителна перспектива на България.

Краткосрочните негативни рискове около пандемията и несигурността от изборите, се компенсират от възможността за значителни финансови ресурси от Европейския съюз и Плана за възстановяване и устойчивост, отчитат от агенцията.

Отрицателни рискове според „Фич“ поражда ниският процент на ваксинация в България в сравнение със средното ниво за Европейския съюз. 

Банковият сектор у нас е оценен като ликвиден и добре капитализиран.