Малко над половината са българските граждани, които нямат интерес да гласуват на предстоящите избори за Европейски парламент на 6-9 юни. За сравнение, общият процент от гражданите на ЕС, които обаче искат да дадат вота си за Европарламент, също е толкова – при тях едва 40% нямат желание да гласуват.

Това сочат данните от проучване на „Барометър“, проведено между 7 февруари и 3 март сред 26 411 граждани от всички 27 държави членки на ЕС.

Интересът към изборите, осведомеността за това кога ще се проведат, както и вероятността за гласуване у нас са значително повишени в сравнение с проучването от пролетта на 2019 г. – три месеца преди предишните европейски избори.

Снимка: Евробарометър

„Европейците са наясно, че залозите са високи пред изборните урни и че активността при гласуването е още по-важна в настоящия геополитически контекст. Призовавам нашите граждани да гласуват на предстоящите европейски избори, за да укрепят европейската демокрация и да оформят бъдещето на Европа“, заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Кое ни е най-важно?

В проучването се изследва и върху кои аспекти трябва да се фокусира ЕС, за да укрепи и засили позицията си в света.

У нас на първо място се нарежда енергийната сигурност и независимост, след това стабилна и конкурентноспособна икономика и отбрана и сигурност.

Снимка: Евробарометър

Гражданите от ЕС приоритизират отбраната и сигурността (37%), следвани от енергийните въпроси и продоволствената сигурност/селското стопанство (и двата показателя с 30%).

Харесваме ли ЕС?

71% от европейците са съгласни, че членството в ЕС е от полза за тяхната страна. Малко над половината от българските граждани (52%) са на мнение, че членството в ЕС е от полза на страната ни, което ни поставя на последно място сред страните членки.

Снимка: Евробарометър

Данните за България сочат, че 32% от гражданите смятат, че ролята на ЕС е станала по-важна през последните години заедно с Австрия (32%), Естония (32%) и Кипър (33%), 39% у нас считат, че тя е непроменена, а 24% - че е намаляла, което е близо до средните стойности за ЕС.

За какво искаме да се говори преди евроизборите?

Европейските граждани биха искали борбата срещу бедността и социалното изключване (33%), както и подкрепата за общественото здраве (32%) да бъдат основните въпроси, които да се обсъждат по време на предизборната кампания.

Снимка: Евробарометър

Данните за България относно приоритетите се припокриват със средните за ЕС, като от първостепенно значение за гражданите е борбата срещу бедността и социалното изключване (48%), следвано от подкрепа за икономиката и създаване на нови работни места (40%) и подкрепата за общественото здраве (34%).

Следват въпросите с бъдещето на Европа (25%) и отбраната и сигурността (24%), а действията срещу изменението на климата и миграцията и убежището са на едни от последните места съответно с 10% и 11%.

Проучването на „Евробарометър“ е проведено от социологическа агенция Verian между 7 февруари и 3 март сред 26 411 граждани от всички 27 държави членки на ЕС под формата на интервюта лице в лице, допълнени с видео интервютата (CAVI) в Чехия, Дания, Финландия и Малта. Средните данни за ЕС са претеглени според броя на населението във всяка държава членка.