Европейският съюз осигурява 1,4 млн. лв. на България за приобщаване на имигранти от държави извън Общността. Парите са отпуснати от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съобщиха от Агенцията по заетостта у нас.

От българската институция уточняват, че парите са за 20 одобрени договора за проекти, които ще бъдат подписани в четвъртък и петък. Проектите са за интеграция на имигранти в българското общество.

Основната цел на схемата е да осигури възможности за обучения по български език, история, гражданска ориентация, разработване на мерки за наблюдение и оценка с цел подобряване на интеграционната среда.

За пръв път Европейският интеграционен фонд в България подкрепя мерки, насочени към висококвалифицирани имигранти, като се стреми да концентрира усилията си към благоприятстване на работната среда. По този начин се цели задържането на образованите граждани, избрали България като своя втора родина, се посочва в съобщението.

Продължава укрепването на информационните центрове за имигранти, създадени със средства на фонда по предишни годишни програми, с цел осигуряване на тяхната устойчивост, допълват от Агенцията по заетостта.

Новото в схемата е подпомагането на процеса по създаване и поддържане на международни контакти и провеждането на посещения и експертни срещи, чрез които бенефициентите ще получат възможността да обменят опит в сферата на интеграцията.