49% от пълнолетните български граждани са убедени в ползата от съществуването на независим държавен орган като Комисията по досиетата. Само 23% посочват, че не виждат особен смисъл от него занапред. Това показват данните от национално представително проучване на „Екзакта рисърч груп”.

Темата е актуална през последните години заради изказвания на политици от различни партии (вкл. и вицепремиера Красимир Каракачанов) за това, че комисията е изчерпала смисъла от съществуването си и трябва да се замени от Институт за националната памет.

56% от анкетираните аргументират позицията си за нуждата от съществуване на Комисията с желанието си за публично огласяване на резултатите от извършваните проверки. Този висок дял остава непроменен през последните 5 години.

61% от българите са убедени, че лицата на изборни длъжности и тези на ръководни постове в държавните институции задължително трябва да бъдат проверявани за принадлежност към структурите на ДС или към разузнавателните служби на БНА. Едва 16% мислят, че подобни проверки са ненужни.

В последната група обаче влизат цели 36 на сто от избирателите на БСП. Като цяло, това е и единствената партия, в която мненията за съществуването на комисията са поляризирани – 41% смятат, че е нужна, а 36% са на противоположната позиция.

Най-масовото очакване за промени в закона (заявено от 25% от българите) е свързано с общественото желание за разширяване на обхвата на проверяваните лица от комисията. Очевидно все още съществува известен дефицит на доверие по това дали всички сътрудници на бившата ДС в крайна сметка ще бъдат някога публично огласени.