Увеличен достъп до здравни грижи за същите пари - такава реформа предлагат здравни експерти. 

На база данни от НЗОК специалистите от Експертния клуб за икономика и политика са изчислили, че е възможна оптимизация в здравната система, която да подобри достъпа на българските пациенти до ключови животоспасяващи и животоподдържащи терапии.

Част от заключенията показват, че в следствие на навлизане на биоподобни медикаменти достъпът на пациентите се е повишил значително, а стойността на лечението е намаляла.

Един от изследваните медикаменти касае лечение на онкологични заболявания – броят на пациентите, които го употребяват, е нараснал с 25% за периода 2015 г. - 2018 г., а сумата за лечение на едно лице е намаляла с 84% или от над 23 хил. лв. на около 3 хил. лв.