Правителството прие проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Той е балансиран, като и приходната, и разходната части са заложени на 4,74 млрд. лв.

Очакват се 264 млн. лв. повече от здравноосигурителни вноски, както и 139 млн. лв. повече от трансфери за здравно осигуряване. Последното се дължи на промяна в размера на пенсиите, от увеличение на минималната работна заплата и ръста от 5 на сто от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за безработните, децата, социално слабите и др. Над 800 000 лв. повече трябва да влязат от неданъчни приходи.

Увеличават се с 337 млн. лв. средствата за здравноосигурителни плащания, като най-голям е делът на медицинските дейности, следвани от лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели.

„Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%. С проектобюджета се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като през 2020 г. за Националната здравноосигурителна каса са осигурени 394,7 млн. лв. допълнителни средства за разходи и трансфери – всичко спрямо закона за 2019 г.”, се посочва в официалната информация.