Според експерти липсата на преходен период за въвеждането на единната европейска валута у нас няма да създаде проблеми за хората, а напротив – ще ги предпази от валутни спекулации. 

Такова мнение споделя и финансистът Любомир Дацов. Той даде за пример опита на Латвия, Литва и Естония, където такъв преходен период не е имало. Там не е имало сътресения с цените.

С единната европейска валута се разплащат 340 милиона души, като европейците така спестяват много от банкови такси за превалутиране.

Влизайки в еврозоната покупателната способност в България няма да намалее, но ни очакват още редица реформи, посочва Дацов: „Синхронизиране на икономическите политики е едно голямо предизвикателство, структурните реформи са другото предизвикателство. Ние сме във валутен борд, нека да го напомня, валутният борд фактически е 60 % евро – левът е вързан към еврото, валутният курс не е плаващ, за да има възможност за спекулация“.