Един от 10 пациенти в Европа бива допълнително увреден в болница. В световен мащаб се случват 134 млн. инцидента при лечение, включително вътреболнични инфекции, които са довели до 2,6 млн. смъртни случая.

Данните бяха изнесени от зам.-министъра на здравеопазването доц. Михаил Околийски по време на дискусията „Да издигнем гласа на пациентите за пациентска безопасност“. Тя се състоя по повод Световния ден за безопасност на пациента.

Доц. Михаил Околийски обясни колко е важно пациентите да бъдат партньори в здравната грижа, да участват в планирането на здравните услуги и вземането на решения за тяхното лечение.

„Това да се чува гласът на пациентите е определящо за това дали здравната система е чувствителна към техните потребности. Добра практиката е въвличането на пациентските организации във вземането на решения за здравната политика. Но това все още не се случва по най-ефективния начин“, каза доц. Околийски.

Доц. Околийски обърна и внимание на факта, че в България се мълчи за инцидентите в лечебните заведения, вместо те да се регистрират, да се анализират и да се набележат мерки за подобрение на медицинското обслужване.

Все пак в България предстои да се извърши представително проучване за удовлетвореността на пациента от здравните услуги. То ще се проведе от Националния център по обществено здраве и анализи и ще бъде отчетено след една година - на 17 септември 2024 г.

Какви са жалбите на пациенти от здравната система обобщиха специално за дискусията от Дирекция защита правата на пациента към Министерство на здравеопазването. От изпратената справка става ясно, че най-честите причини за жалби са ограничения достъп до медицинска помощ, грубото отношение, неправилна диагностика и лечение, нарушени здравноосигурителни права.