Годишният доклад на здравето на българите сочи, че населението застарява, смъртността е по-висока от обикновено, а раждаемостта спада. Докладът беше приет от Министерския съвет

Коефициентът на общата смъртност в България продължава да е висок. През 2020 г. той е бил 18 на 1000 души население, като средният показател за Европа е 11,6 на 1000. В доклада се посочва, че в тази смъртност се отчита и влиянието на пандемията от коронавируса.

Населението остава застаряващо, като това е характерен проблем и за други държави членки на ЕС.

Раждаемостта също намалява. Коефициентът на общата раждаемост е 8,5 на 1000, като през 2019 г. той е бил 8,8. Средният за Европа е 9,1 на 1000.

Все пак има и положителни тенденции – детската смъртност продължава да намалява като през 2020 г. тя отбелязва най-ниското ниво в историята на демографската статистика в България – 5,1 на 1000 живородени деца.

Отчита се и намаляване в заболеваемостта от злокачествени образувания. Най-висока е от рак на храносмилателните органи, следван от рак на млечната жлеза при жените и рак на мъжките полови органи. Страната ни е с един от най-ниските показатели в ЕС относно злокачествени образувания. Там средният показател е 572,9 на 100 хиляди души население.

В доклада се разглеждат също рискови фактори като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност.