Всеки български гражданин до 40 г. по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона може да служи във Въоръжените сили за срок до 6 месеца.

Това става възможно с приетите на второ четене от парламента промени в Закона за резерва на въоръжените сили. 

С промените се създава възможност за изпълнение на срочна служба в състава на доброволния резерв. Това ще става чрез сключване на договор, който осигурява възнаграждение, здравно и социално осигуряване. 

Срочната служба включва начална военна подготовка, изпълнение на задачи в състава на военни формирования на въоръжените сили, като на резервистите се полага платен отпуск от осем работни дни. 

При привеждане на въоръжените сили или на част от тях в по-висока степен на бойна и оперативна готовност резервистите и техниката резерв се извикват на активна служба. 

Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация в т.ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.