От началото на тази година Столичната община заедно с научния център на Софийския университет въведе дистанционен мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

„Заложихме на партньорството с научната общност. Определихме 9 зони като начало и вече повече от месец се работи навсякъде, имаме вече първите данни. Целим две важни неща – от една страна информиране на гражданите и от друга страна използване на данните за предприемане на допълнителни мерки“, каза Йорданка Фандъкова, кмет на София.

За тези цели ще бъдат използвани дронове, които са оборудвани със сензори за фини прахови частици и дистанционно наблюдение.

„Целта е да разкрием тенденции на замърсителите в рамките на урбанизираното пространство на София. Именно поради тази причина използваме и технологията на дроновете, защото има много ясна корелация между замърсяването на нашето ниво, където ние го дишаме и това, което е над сградите“, каза доц. д-р Стелиан Димитров, директор на НУЦГИТ към Софийския университет.

В резултат от мониторинга ще се осигури информация, която да послужи за предприемане на мерки от Столичната община.

„За около 10 минути ние успяхме да съберем 637 проби. Всички те са локализирани и могат да бъдат идентифицирани включително в случай, че имаше някакъв източник на замърсяване, много лесно бихме могли да го установим“, каза Стелиан Димитров.

„От началото на годината вече има съставени 21 акта за нерегламентирано изгаряне на отпадъци от столичен инспекторат“, каза Теодора Полимерова, директор на Дирекция „Климат, енергия и въздух“.

Въздушният мониторинг цели и натрупване на данни за последващ анализ.

„Това, което установяваме, е че в определени дни, когато времето е по-студено, отоплението на дърва и въглища се увеличава. Затова и нашите най-големи усилия са насочени към безплатната подмяна на печките на дърва и въглища“, обясни Фандъкова .

От Столичната община призовават и повече граждани да се включат към тези програми.