Извънредно заседание на парламента днес. Депутатите ще обсъждат на второ четене бюджета за догодина.

Промените между двете четения включват отказ от идеята държавата да плаща детски за всички деца.

В крайна сметка управляващите запазиха схемата пълен размер на надбавките да се дава за семействата, в които доходът е под 410 лева на човек.

Въвежда се обаче данъчно облекчение за отглеждане на деца - така родителите ще могат да си приспадат от данъците 450 лева годишно за едно дете, 900 за 2 и 1350 за три деца.

Очаква се с окончателното гласуване на бюджета за догодина служителите да получат не 10, а 15% увеличение на доходите. Допълнителни пари се насочват и към всички медици, докато трае пандемията.