Комисията за енергийно и водно регулиране да има правомощията да разрешава или забранява сделки за капитала на дружества, които управляват стратегическа за енергийната ни система инфраструктура – това предвиждат промени в Закона за енергетиката, предложени от „Обединени патриоти” и приети от парламента на първо четене.

За тях националистите заговориха около сделката за ЧЕЗ-България, чиито активи е все по-вероятно да отидат изцяло в слабо известната до неотдавна фирма „Инерком”. Държавата, както стана ясно вчера, няма да участва в собствеността на енергодружеството.

От съществено значение е дружествата-купувачи да бъдат стратегически инвеститори, които да могат да гарантират дългосрочното устойчиво развитие на енергийната система в страната, се посочва в мотивите по текстовете.

В случаи на нарушаване на новосъздадените разпоредби се предвижда отнемане на лиценза на дружеството, осъществяващо пренос или разпределение.

Според министъра на енергетиката промените биха засегнали и сделката с ЧЕЗ. Тепърва, обаче, ще се изчистват конкретни критерии за които всъщност ще следи регулаторът.

"ДАНС, Разузнаването и финансовото разузнаване да ни предоставят всякакви документи въз основа на които ние да направим преценка и да се произнесем", призова на свой ред председателят на КЕВР Иван Иванов.

Отказът на правителството за участие в сделката за ЧЕЗ притесни синдикатите. За бизнеса мястото на държавата е извън подобна сделка, но те пък се притесняват, че "Инерком" няма капацитет да управлява енергото.

Втори ден след отказа на държавата, от "Инерком" на Гинка Върбакова няма коментар.

Промени и за "преференциалния" ток

Вторият законопроект е внесен депутата от ГЕРБ Делян Добрев и група народни представители и се отнася до либерализацията на енергийния пазар. За него също се знае от няколко седмици.

Част от мерките в законопроекта включват задължение на операторите на електропреносната и електроразпределителната мрежа да закупуват електроенергията за технологични разходи на пазарен принцип.

Предвижда се производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с обща мощност 4 и повече мегаватчаса да сключват договори, по силата на които да бъдат компенсирани с премия, представляваща разликата между прогнозната цена и цената на производителя.

Със законопроекта се предлага премията да се изплаща от Фонд „Сигурност на енергийната система“, като се увеличават неговите правомощия.

КЕВР се разделя с четирима

След жребий в КЕВР бяха прекратени мандатите на досегашните членове: Александър Йорданов, Георги Златев, Валентин Петков и Ремзи Осман, предаде БТА.

Съгласно приетите процедурни правила се проведоха три групи тегления. Това се прави, за да не се получи така, че да бъдат сменени всички членове на някой от съставите в КЕВР. При първото теглене от комисарите в сектор енергетика - Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова, се прекратиха мандатите на Александър Йорданов и Георги Златев.

При второто теглене от двамата комисари от ВиК сектора - Валентин Петков и Димитър Кочков, бе прекратен мандатът на Валентин Петков.

Третият жребий направи избор между икономическия и юридическия комисар - Светла Тодорова и Ремзи Осман, като мандатът бе прекратен на Ремзи Осман.

До 17 април ще се правят предложения за нови членове на КЕВР. Очаква се от началото на май Комисията за енергийно и водно регулиране да заработи с нов състав.

По материали от "Фокус" и БГНЕС