Училище без класни стаи и класове, преподаването - съобразено с интересите на всяко дете. Това стои в основата на демократичното обучение, което бе представено на първата национална среща за свободно развитие на образованието. Идеята тръгва от Израел и вече се прилага на 5 континента.

От обучение на бъдещи работници към подготовка на мислещи и идейни хора - такава промяна е нужна на образованието, според създателя на първото демократично училище в света Яков Хехт.

„Училището е като стара фабрика и има нужда от промяна, която ще подготви хората да влязат в ерата на знанието, където всеки да развива нови идеи. Новата икономическа ситуация има нужда от креативни хора, такива, които мислят извън рамките”, уверен е той.

В момента по този модел работят и близо 10% от държавните училища в Израел. „Демократичната организация на образованието поставя ученика в центъра на собственото му образование и организира около него учебната среда, така че той да постигне най-големи резултати в областите, в които е силен. Обратното на традиционното образование, което се фокусира върху областите, в които един ученик е слаб”, изтъкна Явор Ганчев от Национална мрежа на родителите.

Идеята на свободното образование е да се използва любопитството на всяко дете и така процесът на научаване да се случва естествено.