Декларации за гласуване в чужбина ще бъдат приемани, независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите.

Министерството на външните работи (МВнР) разпространи със спешна грама тази информация до всички дипломатически и консулски представителства.

От дипломатическите ни представителства в Турция бяха отправили запитване към ЦИК дали декларациите за гласуване в чужбина могат да бъдат предварително попълнени.