Държавната агенция за българите в чужбина се преобразува в администрация към министъра на външните работи. Решението е взето тази сряда на заседанието на Министерски съвет „в изпълнение на т. 5 от раздел V на Приложение № 18 към Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. - 2025 г.“, съобщават от правителствения пресцентър.

Структурата вече ще е изпълнителна агенция към външния министър, а нейният изпълнителен директор ще е второстепенен разпоредител с бюджет към този на дипломатическото ни ведомство.

„Приема се Устройствен правилник на изпълнителната агенция, уреждат се правните последици от преобразуването, като са предвидени текстове, съгласно които активите и пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавната агенция за българите в чужбина преминават към изпълнителната агенция“, съобщават от правителствения пресцентър.

Преди няколко години Държавната агенция за българите в чужбина беше замесена в корупционен скандал с издаване на български паспорти и се говореше дори за нейното закриване.