Възможностите и конкретните действия за успешен летен сезон бяха обсъдени на еднодневна онлайн среща на работна група от експерти от министерствата на туризма, на здравеопазването и на външните работи заедно с представители на туристическия бизнес и летищния оператор на летища Варна и Бургас.

Сред дискутираните актуални теми бяха:

  • условията за влизане на туристи в страната след 1 юни;
  • възможността да се увеличи възрастта на деца, освободени от тестване;
  • мерки за подпомагане и възстановяване на работата в сектора. 

Министерството на туризма пое ангажимент ежеседмично да актуализира информацията на Националния туристически портал за мерките и условията за придвижване на туристите и чуждите граждани при пътуванията си до България. Така туроператорите, хотелиерите, ресторантьорите, екскурзоводите ще могат по-лесно и по-дългосрочно да планират дейността си.

Като изключително важно условие секторът да заработи регулярно беше посочено ускореното ваксиниране на персонала в туристическия сектор – важен показател, който се следи от чуждите туроператори и потенциални гости на страната ни.

В дискусиите се откроиха теми като възможността за премахване на тестовете за граждани от ЕС и редица държави, сред които и важни туристически пазари за България. Продължава работата и по протокол за действие при установяване на турист с положителен тест за COVID-19. Според Министерството на туризма всеки хотел е длъжен да има обособени места, където да настанява карантинирани гости, дали положителен резултат.

Според експертите предстоящото въвеждане на дигиталния зелен сертификат, потенциално облекчаване на условията и сроковете за издаване на визи, както и осигуряването на зелени коридори за автобусния превоз също веднага ще бъдат усетени като друга важна стъпка за успешния туристически сезон.

Акцент в разговорите беше поставен и върху рекламата на българския туризъм като безопасна и атрактивна дестинация в периода юни – септември. Участниците в онлайн форума обърнаха специално внимание върху възстановяването на контактите с Русия, която е основен пазар, както и привличане на руските туристи, които да изберат България като предпочитана алтернатива на Турция.