Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) наложи забрана за влизане и пребиваване в страната и в другите държави членки на Европейския съюз на двама руски граждани за срок от пет години. Причината - за тях има данни, че действат против сигурността на България.

Става въпрос за Владимир Николаевич Горочкин, роден на 28.12.1984 г. в Калининград и Татяна Анатолиевна Горочкина, родена на 09.03.1986 г. в село Хватовка, Саратовска област.

В ДАНС е придобита информация, според която Горочкин и Горочкина са разузнавачи-нелегали, участници в операция на Службата за външно разузнаване на Руската федерация, целяща осъществяване на разузнавателно проникване чрез използване на чужди самоличности.

Установен е периодът, в който двете лица са пребивавали на територията на България, представяйки се за българските граждани Денис Рашков и Диана Рашкова, използвайки лични документи с посочените самоличности. Не е ясно дали документите са фалшиви и кой ги е направил.

Според придобитите данни, основната цел на присъствието на Владимир Горочкин и на Татяна Горочкина в страната ни е била да се сдобият с необходимите им български документи за самоличност и с правдоподобни биографични данни, които впоследствие да използват за извършване на разузнавателна дейност извън територията на България, в страни от Западна Европа.