Равнището на регистрираната безработица в страната през януари е 7%. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение от 0,3% в стойността на показателя, а ръстът на годишна база е с 0,7 процентни пункта.

В края на януари регистрираните безработни в бюрата по труда са били 229 750, което е с 9458 лица повече от декември. На годишна база увеличението е с 24 426 лица. От Агенцията по заетостта отбелязват, че въпреки наложеното затваряне поради втората вълна на COVID кризата, през месец януари не се наблюдава съществен ръст на дневния ход на новорегистрираните безработни.

„За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 35 026 безработни лица, като броят им, въпреки кризата, е само с 1318 повече от броя на новорегистрианите през януари 2020 г. Освен тях други 488 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта“, отбелязват от ведомството.

През януари 14 305 безработни са били наети, което е с малко над 2000 повече в сравнение с последния месец на изминалата година. Най-много са започнали работа в преработващата промишленост, търговията, държавното управление и строителството.

През първия месец на 2021 г. 145 хил. заети лица са били компенсирани по антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20”. От мярката „Запази ме” за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск са се възползвали близо 40 хил. заети лица.

Най-голям дял свободни работни места има в преработващата промишленост (34%), следват държавното управление (12,6%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10,4%), административните и спомагателните дейности (8,8%), строителството (4,8%) и образованието (4,8%).

Най-търсените професии през месецa са:

 • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
 • персонал, полагащ грижи за хората;
 • квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия;
 • работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт;
 • металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии;
 • стопански и административни специалисти;
 • продавачи;
 • специалисти в спедиция и обработка на товари;
 • работници по събиране на отпадъци и сродни на тях;
 • персонал осигуряващ сигурност и защита;
 • монтажници и др.