Правителството одобри промени в Закона за българските лични документи, с които се създава правна възможност личните карти и международния паспорт да съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис.

Ако бъде одобрен от парламента, законът ще влезе в сила от 1 януари 2018 г., когато МВР ще има техническа възможност за издаване на лични документи с електронен носител.

Законопроектът не налага задължителна смяна на документите - тя ще става поетапно при изтичане на валидността на настоящите. По данни на МВР всяка година поради изтичане на срока, загуба или навършване на 14-годишна възраст, се издават по около 600 000 лични карти, като в някои години се очаква този брой да нарасне до 1 600 000.

Електронна идентификация ще получат всички, които изрично не са отказали това при издаването на документите си за самоличност. По желание, това може да се прави и при издаването на международен паспорт.

Въвеждането на личните карти с чип се смята за важно условие за въвеждане на дистанционното гласуване. Смята се, че то ще повиши избирателната активност, особено сред българите в чужбина.

Преди месец между ГЕРБ и РБ избухна скандал, след като текстове за чипираните лични карти отпаднаха от Закона за електронната идентификация по предложение на Цветан Цветанов. Хората на Бойко Борисов още тогава заявиха, че въпросът ще бъде уреден в закона за личните документи.

При обявяването на обществената поръчка за изготвяне на новите документи за самоличност, ръководството на МВР изтъкна именно възможността за вграждане на чип като едно от достойнствата на бъдещите лични карти. По-късно обаче премиерът Борисов спря поръчката.