Частично бедствено положение е обявено в община Земен заради свличане на земна маса от част от стената на микроязовир „Земен“.  

Причината са поройните дъждове.

Опасност за населението на общината няма, твърди местната власт. Микроязовирът се намира на 3 км от града.

Стената не е перфорирана, няма изтичане на вода. Започнало е изпускане на водоема до санитарния му минимум.

Язовирът е общинска собственост и се използва за напояване.