Замисляли ли сте се колко зависими сме станали от съвременните удобства? Всеки гражданин на Европейския съюз употребява 3 пъти повече ток и природни ресурси, отколкото са ми необходими.

Дори българите - ако всички жители на земята живеят като нас, човечеството ще се нуждае от 2 планети, за да издържи натиска върху природата.

Тази година акцент на "Часът на земята" са реките. Еколозите алармират, че популациите от риби, птици, бозайници, земноводни и влечуги за последните 40 години са намалели с над 50% в световен мащаб, а видовете, обитаващи конкретно реките, са намалели със 76%.

Просто пример

Скоро водите на река Пробойница ще минават през малка водноелектрическа централа. Строителството е в ход, но според еколозите мястото е проблемно заради карстовия терен. Местните се притесняват, че питейната им вода ще бъде отровена и че всичко се случва зад гърба им.

Веселин Запрянов общински съветник в община Своге

"Населението, което е най-заинтересовано от екологична оценка на проекта, населението на Гара Лакатник и село Губислав, не е било уведомено за инвестиционното намерение", коментира и общинският съветник от Своге Веселин запрянов.

Инвеститорите обаче са категорични, че имат всички разрешителни и опасенията на хората са безпочвени - каптажът няма връзка с вододайната зона на селото, направени са им много проверки, които не са открили нарушения.

Над 200 са малките ВЕЦ-ове у нас, а за разрешение чакат още 200.

"2-3 години по-късно рибата изчезва, крайречната растителност изсъхва и целият живот покрай реката практически бива заличен", посочва Любомир Костадинов от WWF.

70% от българите определят реките като най-важният природен ресурс от нас. Еколозите започват подписка срещу преграждането и изкопаването на родните реки.

Миналата година осветлението си изключиха около 10% от домакинствата у нас, а само в София бяха спестени около 60 мегавата, равняващи се на близо 1 милион електрически крушки.