От 26 март в 3:00 ч. се въвежда лятно часово време. Тогава часовниците се преместват с един час напред.

От 1997 г. лятното часово време в България се въвежда в 3:00 ч. в последната неделя на март, а връщането към астрономическото време става в 4:00 ч. през последната неделя на октомври.

Във Фейсбук ви питаме: Трябва ли да отпадне смяната на времето?

Повечето страни в Европейския съюз (ЕС) приемат лятното часово време през 70-те години на XX век. Между 1980 г. и 1984 г. са приети поредица директиви, които определят, че лятното часово време започва през последната неделя на март и завършва през последната неделя на октомври.

Причината е, че всяка страна в ЕС е имала различни дати, на които го е въвеждала, припомня БТА.

Настоящите правила в ЕС са въведени в изпълнение на директива на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета на ЕС от 2001 г., която регулира лятното часово време в Съюза.

На 12 септември 2018 г. Европейската комисия (ЕК) публикува законодателно предложение за прекратяване на смяната на времето в ЕС. Според проучване, проведено в периода от 4 юли до 16 август 2018 г. и в което участват 4,6 млн. души от страните членки, 84% от запитаните отговарят, че искат да се прекрати смяната на часовото време заради множеството негативни ефекти върху здравето и поведението на хората, вследствие нарушаването на биологичния им ритъм.

На 26 март 2019 г. Европейският парламент приема решение, според което страните членки трябва да информират Европейската комисия до 31 октомври 2020 г. кое часово време ще изберат, а до 1 април 2021 г. да приемат и публикуват промяна в националното си законодателство, която да отразява новия регламент за часовото време.

Действащата директива за часовото време от 2001 г. се отменя от 1 април 2021 г., поради влизане в сила на новия регламент. За да стане факт решението на ЕП обаче, трябва да се произнесе Съветът на ЕС, което още не се е случило.

В световен мащаб лятното часово време не се практикува в 169 държави.