Брюксел с предложение за минимални работни заплати в Европа. Идеята не е да се въведе еднаква сума в държавите-членки, а да има ясни критерии за определяне на минималното заплащане на базата на средните доходи и производителността на труда.

Доклад на Европейския парламент показва, че 10% от работещите европейци живеят в бедност.

Разликата между минималното заплащане в различните държави-членки е сериозна. В Люксембург най-ниско платените получават 2202 евро, а в България – едва 332 евро. Страната ни е с най-ниската заплата.

Зад щадна на семейния хранителен магазин Златко Стоянов се редува със съпругата си. Търговията е основният им източник на доходи. Понякога не успява сам на себе си да плати минималната заплата от 650 лева, на която се осигурява.

„На месеца, предполагам, че поне 1800 нормално за да може да си покрие човек разходите и да има съответно нали и за други нужди, които са необходими за семейството“, казва той.

Каквато и да е разликата между най-високата и най-ниската минимална заплата в Евросъюза, в различните държави и покупателната способност е различна - с 800 евро например в България човек ще се чувства далеч по-комфортно от живеещ с 800 евро жител на Люксембург.

Сред предложенията за хармонизиране на критериите за минимална работна заплата, е тя да достигне между 45 и 60 процента от средната за различните страни.

Тепърва предстои официално становище на Европарламента, а после – и на Съвета. Едва, когато те съвпаднат със становището на Комисията, минималната работна заплата в Европа вече ще започне да става реалност.