Днес се очаква депутатите да разгледат актуализирането на бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.

По този начин болниците ще могат да разполагат с повече средства, като касата ще има възможност да плаща и за минали периоди.

Чрез промените в общественото осигуряване пък пакетът от социално-икономически мерки на правителството във връзка с кризата с COVID-19, чрез който се осигурява подкрепа за безработните, ще продължи да действа.

Предлага се минималният дневен размер за безработица да се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октомври, като се залага мярката да действа до края на годината.