Продължават полярните реакции по идеята на кабинета за отпадане на таксите за обучение на студенти и докторанти, приети „държавна поръчка“.

Представителството на студентите е „За“, но притеснения изразиха от Съвета на ректорите, работодатели и синдикати.

Според правителството така образованието ще е по-достъпно за студентите с финансови затруднения. От представителството на студентските съвети днес изчисляват, че над 90% от учащите приветстват предложението. Скептични били предимно приетите в частните университети.

От съвета на ректорите се опасяват че предложението ще сложи край на политиката, при която няма такси за специалностите с нисък интерес, важни за икономиката. Значението си ще загуби и студентското кредитиране.

Работодателите реагираха остро и предлагат откритите места за студенти да са максимум 50% от броя на всички завършващи средно образование.

„Това е една популистка мярка. Да създадем конкуренция, за да може тези, които имат желание да учат, искат да се реализират - те да успеят да влязат, за да излязат качествени специалисти“, каза Росица Стелиянова, директор „Програми и проекти“ в АИКБ.

Синдикатите също виждат рискове. Според КНСБ, ще изчезне конкуренцията между студентите и ще намалее качеството на образованието.

В отговор до bTV от МОН заявяват, че мярката е насочена към тези, които нито работят, нито учат. С въвеждането ѝ се очаква и повече млади хора да останат в България. Общественото обсъждане продължава.

Студентските такси скочиха и през тази учебна година. В 22 висши учебни заведения увеличението е между 5 и 45 на сто.

В конкретни суми това означава повишение с между 50 и 300 лева. В 11 университета размерът на таксата беше запазен.

Още преди началото на академичната година беше обявено, че най-много ще плащат студентите по изкуствата - 1450 лева годишно, както и по здравеопазване и спорт - средно по 1100 лв.