Безлихвени кредити за над 34 млн. лв. са получили останалите без работата заради коронавируса. Това обаче са едва 8100 души, които са взели по 4500 лв. заем от държавата за два месеца и половина.

Близо 1500 души седмично получават одобрение. Кандидатите досега са над 14 хиляди, казват от Банката за развитие. Отказите на търговските банки обаче достигнаха 30%. А това провокира правителството да промени условията преди дни.

Заради пандемията 3 мeсеца Желязко е в неплатен отпуск. В края на април кандидатства за безлихвен кредит. От банката го отхвърлят. Аргументът - не си е платил осигуровките. Доказва с документи от НАП и НОИ, че е изряден пред държавата.

Получава извинение от банката. Опитва отново и… отново е отхвърлен поради същата причина. Въпреки отказите на търговските банки Желязко опитва пак, като сменя банката. Пречки да изтегли заем без лихва среща и Младен – отказват му от две банки.

Преди дни държавата осъзна, че програмата за безлихвени кредити до 4500 лв не работи. И банката за развитие промени правилата.

Вече не е задължително хората да са в неплатен отпуск. Могат и ако са се върнали на работа. Изисква се да са наети на трудов договор в последните 6 месеца. А за самоосигуряващите се -  да са спрели работа или доходите им да са намалели с 20%.

Грешката спрямо Желязко и Милен също е поправена. Одобрените имат 5 години да погасят заемите без лихва, такси и неустойки.