Мнозинството в тристранния съвет не подкрепи облекчените изисквания за получаване на решение от ТЕЛК.

Според предложенията, човек трябва да има поне две заболявания, които да носят поне 50%, за да се вземат предвид всички болести в определяне на процента от ТЕЛК.

В момента правилата са по-рестриктивни и са ощетили 20 на сто от хората, минали през преосвидетелстване.

„Ние смятаме, че предлагаме един балансиран подход, който представлява един преходен етап до въвеждане на ICF системата”, коментира Кирил Ананиев, министър на здравеопазването.

Социалните партньори обаче казват, че исканата промяна не е сериозно аргументирана и ефектът от нея е спорен, и настояват за радикална реформа.

Ивелин Желязков от АИКБ е категоричен, че без реформа, няма да подкрепят промяната.