Почти една пета (19,8%) от българите са категорични, че ако даден закон им пречи да постигнат целите си, ще намерят начин да го заобиколят, като над два пъти повече (41%) са тези, които до известна степен подкрепят тази позиция. Това показват резултатите от проучване на Института за изследване на обществата и знанието към БАН, цитирано от БГНЕС.

43,1% от запитаните ясно заявяват, че ако не е страхът от последиците, лесно биха нарушили нормите с цел материална или друга изгода. За над 65% от обществото сивата икономика е най-бързият начин да се изкарат пари.

Проучването показва, че работодателите, и дори работниците имат по-голяма склонност да спазват и зачитат законите, а учениците, безработните лица, и дори домакините са по-склонни да имат по-фриволно поведение и открито да не зачитат и спазват настоящото законодателство.

34% от запитаните се определят като конформисти, 10% - като социално пасивни и само по 6% - като иноватори или като бунтари.

Целия 81% от анкетираните признават, че са изцяло съсредоточени върху постигането на материални блага, и това се превръща в основен приоритет за тях.