Българските ученици не познават политическите институции и управлението на държавата. Те са на последно място в Европа в международно изследване сред осмокласниците.

Българчетата обаче настояват да изразяват политическите си позиции и мнение.

В изследването участват 94 000 ученици от 24 държави в целия свят.

Българските ученици са се прочули със следните резултати:

22 процента повече от всички или 60 на сто смятат, че характеристика на добрия гражданин е да изучава историята на страната си. За разлика от това, с 10 на сто по малко от другите – 25 на сто от българските ученици, смятат, че добрият гражданин трябва да проявява уважение към членовете на правителството.

Българските 14-годишни ученици са убедени, че добрият гражданин трябва да се труди упорито, да осигурява благополучие на семейството си и да уважава личното мнение на другите.

„Истината е, че нашите ученици показват увеличено желание да участват като избиратели в политическия живот и тази година най-много се е увеличила от 2009 г. до 2016 година”, каза Светла Петрова от Център за оценяване на училищното образование.

Осмокласниците в 51-о училище „Елисавета Багряна” имат собствено виждане по въпросите, без да са чували някога за гражданско образование.

– Какви са характеристиките на добрия гражданин?
– Може би да помага на другите.
– Да изучава историята си да спазва правилата.

На въпроса дали биха участвали в избори, те отговарят положително, защото искат да имат мнение и да го изразяват.

Според новия закон Гражданско образование като самостоятелна дисциплина се учи от тази учебна година в 11 клас.

„Гражданското образование не е да познават институциите, а да правят компетентен избор. Обществото не прави добър пример и затова казвам, че ние сме в кръгова отбрана, ние преподаваме неща, които учениците на практика не виждат в живота”, обяснява Георги Радев.

Учениците, които изберат да завършат средно образование в 10- ти клас на практика ще отпаднат от гражданското образование. 

Най-големите заплахи за човечеството според осмокласниците са замърсяването на околната среда и тероризмът.