България финансира независимо от производителите на ваксини изследване. Целта е да се проследи колко дълго трае защитата на ваксинираните от COVID-19.

Водещи имунологични лаборатории  у нас ще проследят поне 1000 българи, които са се ваксинирали срещу COVID-19. Проследяването ще е в рамките на  2 години след поставяне на ваксината и ще даде отговор на въпроса каква защита са изградили тези хора и за колко дълго.

"Обществото се вълнува от това дали ваксинираните изграждат определен тип имунен отговор и най-вече каква е продължителността на този имунен отговор", заяви проф. Мариана Мурджева, ректор на Медицински университет в Пловдив.

Доброволците, включени в проекта, ще бъдат изследвани периодично, за да се проверява наличието на т.нар. "неутрализиращи антитела" у тях. Имунният отговор обаче зависи не само от тях, но и от производството на специфични клетки, които възникват в резултат на ваксина или боледуване. Затова те също ще се проучват.

„Тук сме в лабораторията и съхраняваме за целите на проекта серуми и клетки на ваксинирани пациенти при минус 70 градуса. Вече имаме от 160 души, затова се съхраняват така, защото предстои поетапно размразяване и провеждане на изследванията. Тук са пробите от клетките, в крио епруветка, етикетирани за всеки пациент. Тук имаме серуми и плазма, също са номерирани за отделните пациенти", обясни д-р Мартина Божкова, специализант по клинична имунология.


Как и колко дълго ще ни пазят ваксините - отговорите утре сутрин в поредицата COVID-19:ВАКСИНИТЕ.