България е на 72-ро място по възприятие на корупцията в страната. Световната класация е на организацията „Прозрачност без граници“. Сред държавите в Европейския съюз Унгария е на последното място, а България - на предпоследно.

Според индекса Румъния е на 63-о място, а Гърция на 51-во позиция. Най-ниско е усещането за корупция в Дания, следвана от Финландия и Нова Зеландия.

Сред държавите с най-ниско възприятие на корупцията са Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерландия, Германия и Люксембург.

Снимка: Transparency International

Индексът на „Прозрачност без граници“ е сред най-широко използваният. Той измерва за колко корумпиран се възприема публичният сектор на всяка държава, като оценката се дава от експерти и бизнесмени.

Страната ни поддържа постоянни нива във времето. През 2009 година България се подрежда на 71-во място. Усещанията за корупция са били по-големи в периода между 2004 г. и 2007 година.