Българската агенция по безопасност на храните проверява сигнал за внос на фуражна суровина, заразена със салмонела.

На 26 юли Хърватия е разпространила информация чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи за доставки на територията на Европейския съюз на соев шрот със съмнение за наличие на микробиологично замърсяване със салмонела. Засегнатата фуражна суровина е внесена от Бразилия.

На 21 август отново чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи към Европейската комисия Румъния е уведомила, че част от този соев шрот е доставена до 7 оператора в България. 

БАБХ предприема незабавни действия по подадения сигнал. Към настоящия момент се извършва проследяване на соевия шрот и произведените с него комбинирани фуражи, за да се установи дали в доставеното количество има замърсявате със салмонела.

Всички оператори по веригата, при които се извършва проследяване, са оказали пълно съдействие.

Засега пробите от останалото налично количество от засегнатия соев шрот в складове в Румъния показват отрицателни лабораторни резултати за микробиологично замърсяване със салмонела, съобщават от БАБХ. Салмонелата е микроорганизъм, който е неравномерно разпределен във фуражите, отбелязват от агенцията.