Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи кашкавал, произведен в неработещо предприятие.

Направената проверка на производителя в Националния регистър установява, че то е с преустановена дейност. В склад са открити са 68 кг кашкавал, който ще бъде унищожен.

От началото на тази година са изследвани за съдържание на немлечни мазнини 32 проби от млечни продукти. 20 проби са от сирене, 10 - от кашкавал, една проба е от прясно мляко и една - от крема сирене с билки.

Немлечни мазнини са установени в една проба от сирене. При проследяване на партидата е установено, че на етикета е посочена една фирма производител, но ветеринарният регистрационен номер е на друго предприятие.

Предприятието, чийто регистрационен номер е отбелязан на опаковката, не е произвеждало сирене с проследявания партиден номер. При инспекцията са констатирани несъответствия в дейността на обекта.

Несъответствия са установени в осем проби. В шест проби краве сирене и една козе сирене е установено по-високо водно съдържание и по-ниско маслено от заложеното от производителя.

В една проба кашкавал е установено несъответствие в съдържанието на сухо вещество. В три изследвани проби са отчетени минимални количество мазнини, което не позволява установяването на вида вложена мазнина.

По случая са проверени предприятия, складове и обекти за търговия на дребно, в които са реализирани количествата от продуктите. В едно от предприятията са намерени 40 пластмасови кутии по 8 кг без етикети. Количествата са насочени за унищожаване. На производителя е съставен акт. Глобата и за това нарушение е в размер 4000 лв. за първо нарушение и до 6000 лв. за второ.