Проверка в хипермаркет в София е направена съвместно от БАБХ, КЗП и НАП. Установени са редица нарушения на храни с изтекъл срок на годност и подвеждащи потребителите практики.

При проверката са установени с изтекъл срок на годност 23 опаковки с кренвирши, всяка по 200 грама, 23 кофички кисело мляко, 12 опаковки по 125 грама всяка с моцарела, три броя деликатесен салам по 200 грама и една наденица, тип „македонска“ – 350 грама.

Инспекцията е част от започналите в средата на февруари проверки на хранителните стоки.

Храните с изтекъл срок на годност веднага са изтеглени от търговската зала. Наложена е възбрана и предстои унищожаването им. Бизнес операторът ще бъде санкциониран с акт за допуснатите нарушения, съгласно законодателството глобата ще бъде в размер между 2 и 4 хиляди лева.

По време на инспекцията са взети три проби за лабораторен анализ от сирене, предлагано на насипната витрина в магазина, за установяване наличие на немлечни мазнини и за физикохимичен анализ. Резултатите от изпитването ще бъдат оповестени през следващата седмица.

В обектите инспекторите на БАБХ проверяват по компетентност: сроковете на годност на храните, произходът и съхранението им, в т.ч. дали храни, внесени от трети държави или вътреобщностна търговия в ЕС, са били преопаковани и търгувани като българско производство и други.

По време на днешната инспекция, председателят на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев съобщи, че са прави проверка за няколко нарушения. На топла точка/витрина се предлагат  хранителни стоки на брой, като липсва информация за цена на килограм. Извършва се проверка за подвеждаща информация в рекламната брошура на търговеца. Санкциите при такива нелоялни търговски практики достигат до 50 000 лв., а при повторно нарушение – до 70 000 лв. 

В рамките на днешната проверка инспекторите от Националната агенция по приходите установиха две нарушения за разлика в касовата наличност.