Българката агенция по безопасност на храните (БАБХ) изтегли от пазара и насочи за унищожаване 13 677 кг храни.

През юли са извършени 13 622 проверки на територията на цялата страна. Съставени са 186 акта за административни нарушения. Временно са затворени 12 обекта.

Най-честите нарушения са предлагането на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение, некоректно етикетирани храни и липсата на здравна и идентификационна маркировка.

Има и случаи, при които са установени пропуски във водените записи, свързани с безопасността на храните; липса на проследимост на предлаганите храни, лошо хигиенно състояние на обектите и други.