Има вероятност още български граждани да бъдат включени в списъка "Магнитски".

Това каза служебният министър на финансите Асен Василев, на първото заседание на временната парламентарна комисия "Магнитски".

“Има вероятност да има допълнителни санкции. Допълнителни санкции означава нови лица, включени в списъка. Не мога да ви подам никаква допълнителна информация, тъй като американската страна взема тези решения едностранно", каза Василев.

Комисията е създадена за срок от три месеца. Целта й е да установи факти и обстоятелства за действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица по Глобалния закон "Магнитски".