„Категорично заявявам, че решението на КПК е незаконосъобразно и се основава на неверни факт, преднамерено тълкуване на закона и отказ да се изяснят обстоятелствата по случая“.

Това гласи позиция на подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров в отговор на решението на Комисията за противодействие на корупцията.

Комисията за противодействие на корупцията е уведомила БНБ за съществуваща несъвместимост по отношение на подуправителя на банката Андрей Гюров, гласи прессъобщение на БНБ.

„Убеден съм, че решението на КПК е политически мотивирано и представлява целенасочено превратно тълкуване на факти. Случаите на несъвместимост са изчерпателно изброени в Закона за Българската народна банка и той НЕ забранява участието на подуправител в управителните органи на юридически лица с нестопанска цел и участието като съдружник в дружества с ограничена отговорност“, посочва Гюров.

„Това решение поставя Управителния съвет на БНБ в деликатната ситуация да защити независимостта на националната централна банка в ключов момент в процеса на интеграция на Република България в еврозоната. Във връзка с решението на КПК съм готов да защитавам правата си по предвидения законов ред, както и да окажа съдействие на Управителния съвет на БНБ“, казва още Андрей Гюров.

По-късно от Комисията за противодействие на корупцията публикуваха решението си за установяване на несъвместимост по отношение на Андрей Гюров. Проверката срещу него е образувана на 8 ноември 2023 година по дигнал от 11 октомври миналата година.

Гюров е подписал декларация за липса на несъвместимост на 19 юли 2023 година. Цялото решение РН-КПК-16-23-018 на КПК е публикувано на сайта на комисията.

На този фон съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков заяви, че групата ще вкара за обсъждане правила за избор на нови членове на Комисията за противодействие на корупцията.

Комисията работи без председател, след като Сотир Цацаров подаде оставка като председател на КПКОНПИ преди две години и половина - в началото на 2022 година. Зам.-председател на КПК е Антон Славчев.