От Агенцията по вписванията изпратиха позиция до медиите, след като стана ясно, че техни служители са получили бонуси за периода през лятото, когато беше блокиран Търговският регистър.

От агенцията поясняват, че отговорните за срива длъжностни лица – директорът и експертите от Дирекция „Информационно обслужване и технологии”, на са получили допълнителни възнаграждения за последното тримесечие. Бонусите се отнасяли до останалите служители, които не са спирали работата си, дори по време на срива.

„Всеки работодател търси начини да стимулира служителите си, а в държавната администрация механизмът това да се случи са допълнителните възнаграждения от икономии, които могат да се изплащат до четири пъти в годината. Изплащането на бонуси в Агенцията по вписванията е следствие от показани добри резултати на служителите и начин да ги мотивираме да продължават да работят ефективно”, пише до медиите изпълнителният директор на институцията Габриела Козарева.

Сумата, изплатена в последното тримесечие на 2018 г., е в размер на 599 007 лв., се посочва още в съобщението. Тя е разпределена според индивидуалната оценка на всеки от общо 635-е служители на агенцията. 

След инцидента работата им била с още по-голям интензитет от обичайния и се работило в извън работно време. Към момента агенцията се произнася в срок по всички постъпили вписвания, като е преодоляно забавянето от 20 дни.