Стефан Белчев е назначен днес от министъра на финансите Асен Василев за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), съобщиха от финансовото министерство.

На 1 юли Василев освободи от тази длъжност Георги Начев.

Стефан Белчев има 25 години професионален опит в областта на вътрешния одит и финансовия контрол в публичния сектор. Завършил е магистърската си степен по икономика в Стопанската академия в Свищов. Има научна степен „доктор по икономика“ с научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“.

Започнал е трудовият си път през 1996 г. като финансов ревизор в Столично управление на „Държавен финансов контрол“. Поетапно е привлечен като финансов експерт в Главно управление на „Държавен финансов контрол“, като след това е работил като държавен вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. От 2006 г. е директор на дирекция „Вътрешен одит“ в Министерството на финансите, а от 2016 г. – директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в МФ.

Мотивите за промяна в ръководството са базирани на извършени проверки на ефективността на работата на АДФИ, по време на които е установено системно неизпълнение на задълженията по ръководство и контрол на дейността на Агенцията и постигане в достатъчна степен на основната цел на държавната финансова инспекция – защита на публичните финансови интереси. Направените констатации се отнасят за пропуски в организиране на работните процеси в АДФИ и фактът, че по по-голямата част от получените сигнали, жалби и предложения от физически и юридически лица не са извършени финансови инспекции, уточняват от Министерството на финансите.