Повече от 60 години 51. СУ „Елисавета Багряна“ има основанието да се гордее със стотиците си успешно реализирани в живота и кариерата си ученици, даващи своя принос в развитието на нашата страна.

С тази увереност, че върви в правилната посока в обучението на учениците и че използва адекватни методи за обучение, 51. СУ организира втората Национална училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“, която ще се проведе на 24 и 25 март в сградата на училището ул. „Софийски герой“ №28.

Целта е да се популяризират множество добри практики, които вече съществуват, като участниците  имат възможност да представят пред колеги от цялата страна своя опит, инструментариум, техники за стимулиране на интереса и креативността на учениците.

Ще бъдат показани нестандартни подходи, ще се обсъждат алтернативни канали на комуникация, нови техники за преподаване в интерактивна учебна среда.