С 3,1% е спаднал борят на чуждестранните туристи у нас в сравнение със същия месец през 2018 г., съобщава Националния статистически институт.

Намаляват и бизнес визитите на чужденци в България през изминалия месец с 1,6% спрямо предходната година. През септември 2019 г. общата бройка на посещенията на чужденци в България е 1286.4 хил., или с 2.9 на сто по-малко в сравнение със септември 2018 година.

Като цяло се наблюдава спад в посещенията на граждани от ЕС в България с 5,5 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. За сметка на това пък се увеличават посещенията от други европейски страни извън съюза с 1,7 на сто, като водеща тук е Украйна с 22.2%.

Намаляват обаче посещенията на граждани от Германия - с 20,8 на сто, Франция - с 11,7 на сто, Гърция - с 5,1 на сто, Австрия - с 4,8 на сто, Румъния - с 3,4 на сто, Чешката република - с 2 на сто. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 15%, както и от други страни членки на ЕС като Дания с 8.9%, Унгария с 8.1%, Нидерландия с 8%, Полша с 1.5%, Словакия с 1.1%.  Най-много посещения в България през септември 2019 г. са направили гражданите от Турция, Румъния и Германия

НСИ регистрира и увеличение на пътуванията на българите в чужбина. През септември са 653.6 хил. наши сънародници са излезли зад граница, или с 3.2 на сто над регистрираните през септември 2018 г. 5,8%  от българите са били в чужбина на почивка или екскурзия, а 1,5% са пътували служебно.