Денят след изборите ще бъде неучебен, но присъствен за учениците и учителите от училищата, в които има избирателни секции.

Училищният звънец ще бие и на 28 октомври. Неучебен, но присъствен означава занимания по интереси, спортни дейности, посещения на музеи и галерии.

Точно както ще се случи и в столичното 125-о училище. Новината научават в понеделник.

"Смятам, че беше съобщена доста късно, защото все пак в едно училище има сериозна организация, за да се изведат извън сградата и това време бе твърде малко", обясни директорът на училището Венелина Николова.

За най-малките бързо е организирана екскурзия.

Директорите са категорични - на заниманията в деня след изборите оценки няма да се пишат, отсъствия – също.

Националните и регионалните музеи в страната ще бъдат отворени за организирани ученически посещения на 28 октомври. Част от тях ще бъдат със свободен вход, а в други таксите ще са минимални.

В училищата, в които няма изборни помещения, ще се провеждат редовни учебни занятия.