Оправомощен заместник-министър на околната среда и водите е дал съгласие за трансграничен превоз на 25 000 тона отпадъци от Република Италия.

Това е станало с решение № УО-110/06.12.2019 г., съобщават от пресцентъра на прокуратурата във връзка с разследването на италианския боклук, открит на площадка в град Плевен.

В хода на извършените процесуални действия на площадка в град Плевен бяха регистрирани видими нарушения в депото за отпадъци. Бяха открити огромно количество отпадъци, част от тях - в бали с нарушена цялост на опаковката.

Изяснено е, че за тази площадка дружеството, което я използва, не разполага със съоръжения за третиране на отпадъци, обектът не е водоснабден и електроснабден, няма назначени работници по трудов договор.

В съответствие с реда установен в Законa за управление на отпадъците и след уведомяване от наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Плевен, главният прокурор сезира министъра на околната среда и водите с искане за възобновяване на производството по издаване на разрешението за трансграничен превоз, поради установено съществено нарушение на изискване за законосъобразност.

Въз основа на разкритото конкретно нарушение, при издаването на решението за съгласие за трансграничен превоз, главния прокурор възложи на Върховната административна прокуратура да сезира министъра на околната среда и водите да извърши проверка и предприеме необходимите законосъобразни мерки.