125 години Българска телеграфна агенция. За историята на агенцията разказва стажант-репортерът Тодор Драганов. Едни от първите в света - през 1898 г. Българската телеграфна агенция е една от малкото осведомителни организации, които са основани по това време.

Всичко започва с първия информационен бюлетин, който излиза на 16 февруари, написан собственоръчно от първия директор - Оскар Искандер. В началото в него са се публикували информации от световните агенции.

„Две години бюлетините се пишат успоредно и на пишеща машина, и на ръка. 51-ва година агенцията се структурира, като се оформят отделните редакции: вътрешна информация, международна информация, спортна информация и тогава се появяват като самостоятелни издания тези бюлетини“, обясни Милена Георгиева – отдел „Архиви“ в БТА.

Телетипните и пишещите машини са сменени от компютри, към всяка статия започват да се появяват снимки. Според генералния директор на БТА – Кирил Вълчев - една от най-важните цели на БТА е да запази свободата на истината

„БТА трябва да продължи да прави това, което прави вече 125 години толкова добре – да носи знание на българите за днешния ден и да го съхранява за утре“, обясни Вълчев.

През годините в агенцията са работили значими личности от българската история като Йордан Йовков, Николай Лилиев и Йосиф Хербст.

Автор: стажант-репортерът Тодор Драганов