Във връзка с появилите се публикации в
печатните и електронни медии за продажба на акции на "АКБ ФОРЕС"
в ПФК "Берое" АД, сме упълномощени да зявим следното:

1. Каквато и да е информация, засягаща промяната в
собствеността на ПФК "Берое" не е съобщавана от оторизирано лице
на мажоритарния собственик. Волно или неволно медиите са се
предоверили на нарочна дезинформация.
2. Финансово-индустриален концерн "АКБ Форес" притежава
активи в различни отрасли на националната и международна
икономика, значително надхвърлящи сумата от 1 милиард долара,
което му дава възможност да структурира бъдещето на ПФК "Берое"
единствено според своите цели и намерения.
3. От 1.V.2007 г., г-н Атанас Караиванов е назначен в
структурата на "АКБ Форес" като директор "Маркетинг, реклама и
връзки с обществеността" на Концерна - длъжност, която
значително надхвърля обхвата и задълженията на тиражираната
длъжност генерален секретар на ПФК "Берое".

БТА